Middle East

Pyramides, Giza, Egypt
Pyramides, Giza, Egypt

Pyramides, Giza, Egypt

Ref:
Date:
Location:
Photographer: